Testvériség Néptáncegyüttes

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Csoóri Sándor Alap 2019. pályázaton elnyert 1 400 000,- Ft támogatásból az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg.

Számunkra a legfontosabb eredmény, hogy a Testvériség felnőtt táncegyüttest, a Patakugrók és a Kistestvérek utánpótlás csoportjainkat a nehézségek ellenére is egyben tudtuk tartani, és egy összetartó közösséget tudtunk működtetni. Ennek eredményeként 76 fellépővel csoportjaink közös színpadi koreográfiával kiválóra minősült. Büszkék vagyunk rá, hiszen az eredmény szakmai munkánk minőségét tükrözi.

Csoportjaink, a pályázat eredetileg kiírt megvalósítási időszaka alatt a minősítőn kívül 25 alkalommal lépett fel rendezvényeken, két alkalommal vettünk részt országos továbbképzésen, négy alkalommal tartottunk német nemzetiségi táncházat, és négy helyszínen tanítottunk magyar és német néptánc anyagot.

Részvételünk az online- térben:

A Testvériség Táncegyüttes felnőtt és ifjúsági tagjai örömmel tettek eleget a „Járd a sajátodat” kihívásnak. Csoltóiné Szalai Márta és Csoltói József Siebenschritt táncával

https://www.youtube.com/watch?v=mzZlXn0v0Js&feature=share&fbclid=IwAR2izt-AG8L5bMzpR7U8JlWv-6l4DspjTgIwLaGulMOzarQMb-u33gcVefQ

Csoltói Gergely és ifj. Csoltói József a Bankerltanz-al.

https://www.facebook.com/csoge/videos/3385424808153745

Részt vettünk az „Összetartozás 100folk” video-s kezdeményezésben a Trianon 100. évfordulóján. Testvériség felnőtt szólistái Sopronban, a Tűztorony lábánál a Hűségkapunál, az ágfalvi Patakugrók ifjúsági csoportunk táncosai az ágfalvi evangélikus templom mellett mutattak be ízelítőt saját néptánc hagyományaikból.

https://www.sopronmedia.hu/cikkek/online-tancoljak-korbe-a-karpat-medencet-soproni-egyuttesek-is-csatlakoztak

 

Bekapcsolódtunk az Ágfalvi Napsugár Óvoda on-line nemzetiségi programjába is.

Részt vettünk a „Muharay 30 év szövetségben” című kezdeményezésben:

https://www.youtube.com/watch?v=T5uSfKgdGgQ&fbclid=IwAR1ppQpDmtJagZ639KjokR34084OKEcmF5V3hrPhaNnk0Mqz6BbnUmiXRj0

Meglévő hangtechnikai készletünket 5db mikrofonnal egészítettük ki.

Élve a pályázat módosítási lehetőségével az útiköltségre szánt összeget átcsoportosítottuk új népviselet varratására és a meglévők bővítésére, pótlására.

A Testvériség Táncegyüttes férfi tagjainak 4 új német inget készítettünk, és 4db női karaktercipőt vásároltunk az elhasználódott ruhadarabok helyett.

 

A hölgyek viseletét a többcélú felhasználhatóság érdekében 8 garnitúra Küküllő menti mellénnyel és fehér köténnyel egészítettük ki.

Kistestvérek utánpótlás gyermekcsoportunk leány tagjai 12 garnitúra Sopron környéki német – kötény, felsőszoknya, alsószoknya és kisalsó – viselettel gazdagodtak.

 

 

Megújítottuk a Testvériség Néptáncegyüttes mobil és felhasználó barát honlapját www.testveriseg-neptancegyuttes.hu

Csoportunk egy félidős szerkesztett versenyműsorral, utánpótlás együtteseink egy-egy új koreográfiával gazdagodtak. Zenekari kíséretünket finanszíroztuk fellépéseink, táncházaink, próbáink és stúdió felvételeink alkalmával.

 

#csoorisandoralap