Testvériség Néptáncegyüttes

Az emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Csoóri Sándor Alap 2020. pályázaton elnyert 1 200 000,- Ft támogatásából az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg.

A 2020-as év a tervezések és egyben a lemondások éve is volt.
A programszervezők a tervezett rendezvényeiket a megvalósulási időpontok közeledtével sorra lemondani kényszerültek. Statisztikáink alapján éppen annyi fellépésünk maradt el, mint amennyi megvalósult.

Mindezek ellenére azon munkálkodtunk, hogy közösségünket aktívan fenntartsuk lehetőleg személyes, vagy akár online kapcsolattartással.

Kadnár Béla táncosunkat beírattuk német nemzetiségi néptánc oktató képzésre, aki két éves tanulmánya után sikeres vizsgát tett, és a Kistestvérek utánpótlás csoportunkat vezeti. Együttesünk egy új vizsgakoreográfiával is gazdagodott általa „Müllerbuarsch Traum” címmel.

Itt még dolgozunk rajta.

Itt még dolgozunk rajta.

Patakugrók utánpótlás csoportunk is gazdagodott egy új német nemzetiségi tánccal.
Felnőtt együttesünk az ifjúsági korosztály felzárkóztatására használta fel a pályázati ciklus időszakát, benne számos bemutatkozási és megmérettetési lehetőséggel, ahova az utazás költségét pályázati forrásból finanszíroztuk.
Fellépéseinket csoportunk zenekarának kíséretével valósítottuk meg, melyet zenekari próbák és összpróbák előztek meg.

Elérhetőségünk az online térben:

https://www.facebook.com/search/top?q=testv%C3%A9ris%C3%A9g%20n%C3%A9pt%C3%A1ncegy%C3%BCttes

Együttesünk tagjainak hatékony kommunikációja érdekében Google Groups szolgáltatást indítottunk, valamint Messengert használunk az információk mielőbbi eljuttatására.
Instagram és Facebook oldalunk is működik 2021 májusától.

Kistestvérek utánpótlás csoportunkkal molnártáncok bemutatóját tartottunk a sopronbánfalvi Kárpáti Malomban.

Kistestvérek utánpótlás csoportunkkal molnártáncok bemutatóját tartottunk a sopronbánfalvi Kárpáti Malomban.

A pályázat időszaka alatt elért legfontosabb eredményeink:
A soproni Testvériség Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes tagja országos, megyei és regionális néptánc szövetségeknek, melyek rendezvényein, versenyein, továbbképzésein rendszeresen részt vesz.
Támogatja és szervezi Sopron és környékének hagyományait, a Nyugat-Dunántúli Régió programjait, aktívan bekapcsolódik a nemzetiségi intézmények oktatásába, előadásokat és továbbképzéseket szervez, táncházak és táborok alkalmával népszerűsíti a német nemzetiségi néptánc hagyományokat.

2020. szeptember 19-én Magyar Állami Népi Együttes és a Jászság Népi Együttes közös szervezésében megvalósuló Új Bokréták Fesztivál Gálaműsorán kamara csoportunk vendégszerepelt a jászberényi Szabadtéri Színpadon.

2020. szeptember 19-én Magyar Állami Népi Együttes és a Jászság Népi Együttes közös szervezésében megvalósuló Új Bokréták Fesztivál Gálaműsorán kamara csoportunk vendégszerepelt a jászberényi Szabadtéri Színpadon.

2021. augusztus 14-én Sárváron, a 40. Nemzetközi Folklórnapokon a Nádasdi Várban Német Napot tartottunk műsorunkkal és táncházzal.

2021. augusztus 14-én Sárváron, a 40. Nemzetközi Folklórnapokon a Nádasdi Várban Német Napot tartottunk műsorunkkal és táncházzal.

2021. augusztus 15-én a csornai Pántlika Táncegyüttes zenés, táncos baráti estjét színesítettük német nemzetiségi műsorunkkal.

2021. augusztus 15-én a csornai Pántlika Táncegyüttes zenés, táncos baráti estjét színesítettük német nemzetiségi műsorunkkal.

https://www.facebook.com/pantlikaneptanc/photos/pcb.4452687914753571/4452552074767155

2021. november 27-én a Lajtha László Koreográfiai Versenyen Körmenden „Őszinte Emberi Értékek” különdíjjal jutalmazta bemutatott összeállításunkat a szakmai zsűri.
https://folklor.hu/lajtha/?fbclid=IwAR2NDtJSOZoAJ3hO9H_TX-HeQDObjeiS-HNdanxoLF7u_-zFiwvxvddT8_g (18:13-33:30)

2022. május 7-én Révkomáromban a Szlovákiai Magyar Táncháztalálkozó programján vettünk részt Fülöp Ferenc Díjas táncosainkkal „Hazai Tánckörkép” című, Muharay Elemér Népművészeti Szövetség műsorában.

2022. május 7-én Révkomáromban a Szlovákiai Magyar Táncháztalálkozó programján vettünk részt Fülöp Ferenc Díjas táncosainkkal „Hazai Tánckörkép” című, Muharay Elemér Népművészeti Szövetség műsorában.

https://www.youtube.com/watch?v=CtlEsxpTzLg&t=20s (29:13-33:10)

2022. május 14-én a Fergeteg Közhasznú Néptáncegyesület által szervezett jótékonysági estjén egy betegség miatt válságba került rászoruló családnak gyűjtöttünk adományokat sok más civil szervezettel összefogásban műsorunkkal. Ezzel a fellépéssel alapoztuk meg a két táncegyüttes együttműködési szándékát.

2022. május 14-én a Fergeteg Közhasznú Néptáncegyesület által szervezett jótékonysági estjén egy betegség miatt válságba került rászoruló családnak gyűjtöttünk adományokat sok más civil szervezettel összefogásban műsorunkkal. Ezzel a fellépéssel alapoztuk meg a két táncegyüttes együttműködési szándékát.

A pályázati forrásból csoportunk részére a fenti fellépések útiköltségeit finanszíroztuk, együttesünk zenekarának kíséretével. Felnőtt és utánpótlás korosztályunk két koreográfiával is gazdagította repertoárját.
A pályázati ciklus időszakában összesen 12 fellépésünk maradt el, 12 felkérést teljesítettünk, és 4 alkalommal tartottunk táncházat.

Úgy gondolom, hogy a 2020-as pályázati ciklus időszakában elért legfontosabb eredményünk az volt, hogy táncegyütteseink tagjait nem veszítettük el. Gyermek, ifjúsági és felnőtt csoportjaink táncosait, zenészeit, a nehézségek ellenére is egy megértő, szeretetteljes, egymásra figyelő közösségben tudtuk megtartani. Reméljük, hogy ez a folyamat még számos más tagot is fog vonzani csoportunkba.
Sajnos a szászföldi utunkra nem tudtunk elindulni sem 2020-ban, sem 2021-ben. Már lefoglalt szálláshelyeket, program belépőket kellett visszamondanunk kétszer is, mivel a vírushelyzet és a nemzetközi szabályozás nem tette lehetővé az általunk tervezett időpontban a kiutazást.

Ezért az útiköltségre kapott támogatás összegét szakmai versenyek és nagyrendezvényeken való fellépéseink buszköltségének finanszírozására használtuk fel.

Továbbra is szorgalmazzuk az élő zenekíséretes fellépéseket és időszakos próbákat.

Támogatjuk a generációk élmény gazdag interakcióját, több generációs próbáit, fellépéseit.
A Csóri Sándor programban elkészült pályázatok és a megnyert összegek tervezhető jövőképet biztosítanak közösségünknek, mely a biztonságos magas szintű szakmai munkát támogatják.

#csoorisandoralap