Testvériség Néptáncegyüttes

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Csoóri Sándor Alap 2021. támogatásából az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Csoóri Sándor Alap 2021. pályázaton elnyert 1 200 000,- Ft támogatásból az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg.

Felnőtt együttesünk az ifjúsági korosztály, valamint utánpótlás csoportjaink felzárkóztatására használta fel a pályázati ciklus időszakát, benne számos bemutatkozási és megmérettetési lehetőséggel. Táncosainknak elengedhetetlen a helyi német néptáncok alapos ismerete és előadásmódja, ám technikai tudásuk fejlesztéséhez a magyar táncok alapjainak elsajátítására is törekszünk. Mivel csoportunk több fiatal lány taggal bővült, részükre külső oktató segítségével tartásjavító tréningeket, forgásgyakorlatokat, karikázó, eszközös és ugrós táncokat tanítottunk, énektechnikájukat fejlesztettük.

Csoportunk két országos néptánc szövetségnek is tagja. Ez évben nívós versenyekre, fesztiválokra, továbbképzésekre tudtuk tagjainkat delegálni, bemutatkozási és más csoportokkal kapcsolatteremtési lehetőségeket biztosítani számukra. A Testvériség Táncegyüttes szakmai kapcsolatot épített ki a Duna Művészegyüttessel, a Magyar Állami Népi Együttessel és a Hagyományok Házával, a Jászság Népi Együttessel. A közös színpadi fellépések nagymértékben hozzájárultak táncosaink szakmai fejlődéséhez.

A pályázati forrásból megvásárolt kamera jó szolgálatot tesz hagyományaink gyűjtésében, fellépéseink és próbáink rögzítésében. A felvételek utólagos kielemzése során közösségünk minden tagja szembesülhet saját mozdulataival, színpadi jelenlétével, ez által önértékelése, a csoport kohéziós ereje is fejlődik.

Fontos számunkra az élő zenei kíséret, mert a próbák és fellépések alkalmával a zenész-táncos interakciók, a tempók mértéke, kihatnak az előadásmódra és ez által együttesünk munkájának minőségére.

Csoportunk esztétikus megjelenéséhez szükség volt az elhasznált és kinőtt viseleti ruhadarabok pótlása.

Fontosnak tartjuk munkánk minőségének megmérettetését, ezért a támogatási forrásból LANDESRAT Országos Minősítő Fesztiváljának útiköltségét finanszíroztuk meg.

Csoportunkat bemutató rollup-ot készíttettünk, melyen elérhetőségünk is szerepel. Ezen fellépéseink és más programjaink alkalmával tudjuk reklámozni tevékenységünket.

Elérhetőségünk az online térben:

Testvériség Táncegyüttes honlapja: www.testveriseg-neptancegyuttes.hu

Testvériség Táncegyüttes Facebook oldala: 2021. májusától

https://www.facebook.com/search/top?q=testv%C3%A9ris%C3%A9g%20n%C3%A9pt%C3%A1ncegy%C3%BCttes

Testvériség Táncegyüttes Instagram oldala: https://instagram.com/testverisegneptancegyuttes?igshid=YmMyMTA2M2Y=

A soproni Testvériség Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes tagja országos, megyei és regionális néptánc szövetségeknek, melyek rendezvényein, versenyein, továbbképzésein rendszeresen részt vesz. Támogatja és szervezi Sopron és környékének hagyományait, a Nyugat-Dunántúli Régió programjait, aktívan bekapcsolódik a nemzetiségi intézmények oktatásába, előadásokat és továbbképzéseket szervez, táncházak és táborok alkalmával népszerűsíti a német nemzetiségi néptánc hagyományokat.

A 2021-es pályázati ciklusban országos szintű rendezvényeken 5 alkalommal vettünk részt.

Április 2. Országos Táncháztalálkozón léptek fel szólistáink Budapesten.

Április 30. Fülöp Ferenc Országos Hagyományőrző szólótánc versenyen vettek részt szólistáink Bagon.

Május 22-én adtunk német nemzetiségi műsort és tartottunk táncházat a Nemzeti Művelődési Intézet székházában Lakitelken a Kék Hétvége program keretében.

Augusztus 13-14-én Csángó Fesztiválon szerepeltünk Jászberényben.

November 19-én a LANDESRAT Országos Minősítő Fesztiválján csoportunk ezüstminősítést kapott Budapesten.

Regionális rendezvényen a Hagyományőrző Együttesek Találkozóján voltunk Kapuváron 2022. január 29-én.

Megyei szintű rendezvényen 2 alkalommal vettünk részt.

Vitnyéden a Csoóri Sándor Népművészeti Fesztiválon 2022. június 11-én,

Megyei Civil Nap rendezvényen Sopronban 2022. 11. 26-án.

Négy alkalommal tartottunk néphagyományainkról előadásokat: Disznóölés Hagyománya Fertőrákos,

Volkskunde Projekt Berzsenyi Dániel Líceum Sopron, Német nemzetiségi hagyományok Fertőrákos, A Sopron környéki németség népviselete Bánfalva.

 

Négy alkalommal szerveztük és segítettük részvételünkkel a környék hagyományainak megélését: Ágfalvi Hagyományőrző Farsang, Bánfalván a Májusfa Kitáncolás, a bánfalvi és ágfalvi búcsúi hagyományok.

Hat alkalommal vettünk részt továbbképzéseken:

Országos szintűn a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség Budapesti lakodalmas,

és a kiscsőszi „Hagyományunk, Műveltségünk Életünk” Szakmai Fórumon.

Regionális koreográfiai és színpadi továbbképzésen Mihályiban,

Helyi rendezvényeken Sopronban a Moldvai Népdalkurzuson vettünk részt, Bánfalván jártunk a hét vízimalom nyomában, majd Görbehalomban kutattuk a brennbergi bányásztörténelmi emlékeket és helyi kapcsolatukat.

Hét alkalommal tartottunk táncházakat óvodás, gyermek, felnőtt és vegyes korosztályoknak Sopron és a környék falvaiban, rendezvényeken, táborokban.

Fontosnak tartjuk a Csoóri Sándor Program pályázatait, hisz az elnyert összegek közösségünk szakmai fejlődését és biztonságos működését nagymértékben segítik.