Testvériség Néptáncegyüttes

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Csoóri Sándor Alap 2022. pályázaton elnyert 1 000 000,- Ft támogatásból az alábbi tevékenységeket valósítottuk meg.

A soproni Testvériség Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes tagja két országos szövetségnek: a Magyarországi Német Ének- Zene és Tánckarok Országos Tanácsa (LANDESRAT) és a Muharay Elemér Népművészeti Szövetségnek. A pályázati ciklus ideje alatt mindkét szervezet által kiírt országos minősítő versenyen is részt vettünk. Számunkra fontos, hogy tevékenységünket bemutassuk német nemzetiségi és magyar hagyományőrző szervezeteknek, így táncainkat zsűrizve visszacsatolást kapunk szakmai munkánk minőségére, iránymutatást kapunk további fejlődésünkhöz.
Előző pályázatból megvásárolt kameránkat a felvételek hangminőségének javítása érdekében egy új kamera mikrofon beszerzésével egészítettük ki.

Fontosnak tartjuk fellépések és lehetőleg próbák alkalmával is az élő zenei kíséretet. Annak hiányában a próbákra új táncainkról zenei felvételeket készítettünk.
Két fiú táncosunknak eredeti minta alapján bányászviseletet (bányászkabát sapka garnitúrát) készíttettünk, melyhez eredeti bányászgombokat gyártattunk.

Fiatal táncosaink felzárkóztatása érdekében Kimlén voltunk három napos edzőtáborban, ahol nem csak tánctechnikánk és tánctudásunk, hanem a csoport kohéziós ereje is fejlődött.

A közös munka lehetőséget adott a 2023-ban tervezett 60 éves jubileumi műsorra való készüléshez, melyhez új csoportlogót készítettünk.

A támogatási forrásból a hagyományőrző együttesek ajkai minősítő és a kimlei edzőtábor utazási és terembérleti költségét finanszíroztuk meg.

Honlapunkat aktualizáltuk, megújítottuk, telefonbarát felhasználhatóvá tettük.
Elérhetőségünk az online térben:

Testvériség Táncegyüttes frissített honlapja: www.testveriseg-neptancegyuttes.hu
Testvériség Táncegyüttes Facebook oldala: 2021. májusától üzemel
https://www.facebook.com/search/top?q=testv%C3%A9ris%C3%A9g%20n%C3%A9pt%C3%A1ncegy%C3%BCttes
Testvériség Táncegyüttes Instagram oldala: https://www.instagram.com/testverisegneptancegyuttes?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Csoportunk tagjaival kommunikációra Googlegroups levelező oldalt, valamint Messenger csoportot hoztunk létre.

A támogatás kapcsán elért legfontosabb eredményeink:
Szakmai minősítőkön elért eredmények:
Egy táncosunk elvégezte a német nemzetiségi néptánc oktató képzést, és vizsgakoreográfiáját bemutattuk a LANDESRAT által Budapesten szervezett, német nemzetiségi csoportoknak kiírt minősítő versenyen. Kadnár Béla: „Ein Mullerbuarsch Traum” (Egy molnárlegény álma) című koreográfiájával csoportunk ezüstminősítést ért el.

A Nyugat-Magyarországi Lajtha László Koreográfiai Versenyen Heidebauer táncunk zsűri különdíjat kapott.

A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség által kiírt hagyományőrző együttesek ajkai minősítőjén az ott fellépő csoportok közül a legmagasabb pontszámmal kiváló minősítést értünk el.

Az általunk pályázott összeghez képest a megítélt támogatás jóval szerényebb volt, ezért különös gonddal figyeltünk arra, hogy az összeget költségtételenként a leg hatékonyabban használjuk fel.
Útiköltség összege két rendezvény buszköltségét fedezte, a többi fellépéseinkre való eljutást önerőből oldottuk meg.

Zeneszolgáltatás és oktatói díjra megítélt összeget versenykoreográfiánk elkészítésére és a zenekar költségeire használtuk fel.

Szakmai munkánk dokumentálásához, anyaggyűjtéshez beszerzett kamerát egy mikrofonnal tudtuk kiegészíteni.
Honlapunk tartalmát és felületét aktualizáltuk, frissítettük. Két táncosunknak új bányászviseletet készíttettünk. Sajnos utánpótlás csoportunk elhasznált viseleteinek pótlására és felnőtt csoportunk részére új szász ruhák varratására a támogatott összegből nem futotta. Reméljük a következő pályázati ciklus támogatása ezt lehetővé teszi.

A soproni Testvériség Német Nemzetiségi Néptáncegyüttes tagja országos, megyei és regionális néptánc szövetségeknek, melyek rendezvényein, versenyein, továbbképzésein rendszeresen részt vesz. Támogatja és szervezi Sopron és környékének hagyományait, a Nyugat-Dunántúli Régió programjait, aktívan bekapcsolódik a nemzetiségi intézmények oktatásába, előadásokat és továbbképzéseket szervez, táncházak és táborok alkalmával népszerűsíti a német nemzetiségi néptánc hagyományokat.

A 2022-es pályázati ciklusban országos szintű rendezvényeken 4 alkalommal vettünk részt.
Augusztus 13-14-én Csángó Fesztiválon szerepeltünk Jászberényben.

November 19-én a LANDESRAT Országos Minősítő Fesztiválján csoportunk ezüstminősítést kapott Budapesten.
Január 6-án Újév-köszöntő műsorban léptünk fel MÜPA- ban Budapesten.

Április 29-én Ajkán, a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség hagyományőrző néptánccsoportok minősítőjén együttesünk kiváló helyezést ért el.

Előadást tartottunk a Sopron környéki német mesterségtáncokról a bánfalvi ev. gyülekezeti teremben.
Négy alkalommal szerveztük és segítettük részvételünkkel a környék hagyományainak megélését: Ágfalvi Hagyományőrző Farsang, Bánfalván a Májusfa Kitáncolás, a bánfalvi és ágfalvi búcsúi hagyományok.

Tíz alkalommal tartottunk táncházakat óvodás, gyermek, felnőtt és vegyes korosztályoknak Sopron és a környék falvaiban, rendezvényeken, táborokban.

Jubiláló csoportokat köszöntöttünk táncainkkal: 40 éves Ürmös Táncegyüttes (Sopron), 5 éves Kiss János Táncegyüttes (Agyagosszergény), 70 éves Volkstanzgruppe Loipersbach, 50 éves Volkstanzgruppe Illmitz. Az utóbbiakkal régi kapcsolatokat elevenítettünk fel Ausztriában, mely további csoportok felkeresésével folytatódik a jövőben.

Volkstanzgruppe Loipersbach 70 Jahre Jubileum.

Fontosnak tartjuk a Csoóri Sándor Program pályázatait, hisz az elnyert összegek közösségünk szakmai fejlődését és biztonságos működését nagymértékben segítik.

 


#csoorisandoralap